ipg.masterteam@gmail.com


+994 70 960 30 70

team member

Kursumuzun İngilis dili müəllimi.

Güllər Kərİmova

İngİlİs dİlİ

team member

Kursumuzun informatika müəllimi.

Gündüz Mİrzəbəylİ

İnformatİka

team member

Kursumuzun məntiq müəllimi.

Rafİq Hüseynov

Məntİq

team member

Kursumuzun rus dili müəllimi.

Təranə Babakİşİyeva

Rus dili

team member

Kursumuzun informatika müəllimi.

Fİdan Əbİlhəsənlİ

İnformatİka